Baby's

Baby Yoga 

Yoga is de kunst van ontspannen en het ontdekken van je lijf en bewegingsmogelijkheden. BabyYoga is een bewegingsvorm die kan helpen bij de ontwikkeling van de motoriek en het zenuwstelsel van baby’s. Bewegen is de basis van alles wat een kind gaat leren en elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo.  Daarnaast hebben veel oefeningen een ontspannende werking. Omdat in deze lessen voornamelijk rustige, masserende en ontspannende oefeningen worden ingezet, slapen de kinderen na de yoga vaak lekker. 

Baby/ Dreumes Snoezelmuziek 

Hierbij gaat het dan meer om de muzikale beleving van ritme, melodie en. Omdat het gaat om een totaalbeleving voor de zintuigen, is er ook voldoende visuele ondersteuning door middel van b.v. handpoppen en andere voorwerpen. Ook de lessen voor baby's zijn interactief. Er is veel persoonlijke aandacht en de baby's mogen zelf ook verschillende instrumenten uitproberen. Hoe klein de kinderen ook zijn, het vasthouden van een sambabal, het indrukken van een knopje of het aaien van de gitaar vinden ze leuk om te doen. Ook zijn ze geboeid door het geluid wat het resultaat is van hun handeling.

Baby/Dreumes Snoezeltheater 

Het snoezeltheater van Froukje is vooral laagdrempelig, kneuterig, lief, vrolijk en gezellig. Voor de gelegenheid trekt Froukje een kleurig kostuum aan en heeft ze een toverkist vól spannends bij zich. In de tijd van het snoezeltheater is Froukje op de groep aanwezig en ‘ontmoet & begroet’ ze de allerkleinsten. Waar één iemand iets inzet, volgen er meer en middels dit principe ontvouwt de ‘les’ zich. Het spel begint met het uitpakken van de toverkist en de rest van het theater is de interactie die hierop volgt.  In de toverkist van Froukje zit vanalles: van glimmende doekjes en shawls, vormen, lichtjes, knuffels, en hoeden tot muziekinstrumenten én bellenblaas. Door de dreumesen uit te nodigen in haar spel, spelen zij het toneelspel ‘mee’. De dreumessen maken interactief kennis met het worden van iets of iemand anders, zonder een verwacht resultaat. Spelen, ontdekken en fantaseren. Dat staat bij het snoelzeltheater centraal! 

Werken met dreumessen is een hele andere manier van theaterles geven. Op deze leeftijd zijn de kinderen nog niet gewend aan ‘les’ krijgen. Daarom zijn deze theatersessies gericht op het spelen en het beleven. Waarbij theaterelementen de boventoon voeren.    

 
 

Voorschoolse educatie van Moments4Kids. PeuterPlus is voorschoolse educatie voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. 

Het is een programma dat inspeelt op de groeiende interesses van de kinderen, hun leergierigheid en de drang naar zelfstandigheid. 

Daarnaast biedt dit voorschoolse programma een goede basis om zelfverzekerd met school van start te gaan. Het geeft extra ondersteuning aan kinderen die dit nodig hebben en daagt kinderen uit die daar behoefte aan hebben. 

Bij PeuterPlus leren de kinderen spelenderwijs, de nadruk ligt niet op goed en fout, maar juist op leren door te ervaren. 

PeuterPlus biedt een kader om samen te werken met de mensen uit de omgeving van kinderen. Er wordt een samenwerking gevormd tussen de kinderen, de docent van PeuterPlus, het kinderdagverblijf en de ouders. Inbreng en participatie komt van verschillende invalshoeken en gezamenlijk wordt het thema uitgewerkt. 

Thema’s 

Er is bewust gekozen voor originele en pakkende thema’s. PeuterPlus duikt in de belevingswereld van de kinderen en betrekt iedereen uit hun omgeving. De thema’s waar vanuit gewerkt wordt staan dicht bij de belevingswereld van de kinderen, waardoor deze ook buiten de lessen gaan leven. Aan de thema’s worden basisvaardigheden gekoppeld. Zoals het uitbreiden van de woordenschat, werken met interactief voorlezen, wiskunde, sociale vaardigheid, fijn motorische ontwikkeling, algemene ontwikkeling en ICT. De thema’s zijn complementair aan elkaar en vormen zo een korte leerlijn. 

Theateravontuur 

“Toneelspelen is letterlijk spelen. Het begint met plezier maken, improviseren, je fantasie de vrije loop laten, een avontuur verzinnen. Een verhaal met een begin, midden en een einde. Ik geef een prikkelend idee waar kinderen mee aan de haal gaan. Het spelen gaat dan meestal vanzelf. Dat hoef je kinderen niet meer te leren; dat kunnen ze al.” 

Theater 

‘Net alsof’ workshops

Deze workshops worden gegeven door Froukje. Zij is theatermaakster en entertainer voor en met kinderen. Toegespitst op de leeftijd en het daarbij horende niveau, neemt ze de kinderen mee op reis door een fantasiewereld waarin van alles gebeurt. De kinderen gaan op safari waar ze dieren bekijken en soms die dieren worden! Zijn ze bakkers en maken ze die dag een grote taart of mogen de kinderen een bijzondere hoed of muts uit de meegebrachte toverkist pakken en ‘een ander’ worden! 

Dans 

Elke kind vindt het heerlijk om te dansen! We geven dansles aan dreumessen en peuters. De lessen gaan mee in de belevingswereld van het kind en de kinderen worden op die manier mee genomen en geënthousiasmeerd om te dansen. Er wordt gewerkt met thema’s waardoor de woordenschat van de kinderen wordt vergroot. Bij alle lessen staan plezier en lekker bewegen centraal! 

PeuterGym 

De PeuterGym lessen worden gegeven door kleuterdocenten. Ze hebben een programma gemaakt waardoor er spelenderwijs en binnen de mogelijkheden van het kinderdagverblijf gegymd kan worden. Er is hier gekeken naar de mogelijkheden van de leeftijdsgroep en daar is de les op gebaseerd. Er zal gebruik gemaakt worden van spel om zo de grove motoriek, balans en kracht van de kinderen te vergroten.

Yoga 

Yoga is een manier voor kinderen om zich te leren ontspannen, vrij bewegen en te genieten van hun lichaam. Onze Yoga lessen zijn speels, met veel muziek en spel. Tijdens de les worden beweging en yogahoudingen gecombineerd met muziek, versjes, spelletjes en verhaaltjes. De yoga elementen zijn speels verwerkt en houdingen treden niet op de voorgrond. Belangrijk tijdens deze les is dat kinderen zichzelf kunnen zijn. Dat ze leren dat ze goed zijn, zoals zij zijn. In de kinderyogalessen werken de kinderen met een thema. Zoals bijvoorbeeld  de seizoenen, de speeltuin, op reis of thuis. Actieve en rustige yogaoefeningen wisselen zich af. Massage en mindfulness worden toegepast met veel aandacht voor de ademhaling en de zintuigen. Tot slot eindigen de lessen met een ontspanningsoefening waarbij alle kinderen ontspannen liggen en naar een muziekje en/of mantra luisteren. Ze leren daarbij de kracht van stilte kennen.  

Creatief 

Moments4Kids vindt het belangrijk om de creativiteit bij kinderen te stimuleren. ‘Creativiteit is voor jonge kinderen nog echt een onbevangen ontdekking van vorm, kleur en structuur.  Het liefst buiten alle kaders om, want vrij denken en doen is juist zo mooi. Al van jongs af aan leren we met regels te leven. Veel van deze regels helpen ons om in de juiste baan te blijven. Terwijl sommigen juist onze blik verkleinen. Als je je op een creatieve manier wilt uiten is dit laatste heel vervelend. Kleuren binnen de lijntjes? Dat kan nog je hele leven. Het doel van het creatieve uurtje is vrij zijn. En ieder kind dat op zijn eigen manier laten doen. Het gaat hierbij om het proces en niet het resultaat. Of het nou kledderen met alle kleuren verf is of een strakke tekening met een zwarte pen. Een mooie boom met groene bladeren of een rare lelijke boom met paarse bladeren, een gele stam, met grote groene bulten waar tandenborstels aan groeien.’ 

In de projecten die de kinderen gaan doen worden verschillende materialen gebruikt, dat kan variëren van ‘gewone’ verf tot gekleurde rijst. En waarom zou je niet eens proberen om verf met een plantenspuit op het papier te krijgen?  Vanuit een verhaal of bestaand beeld, bijvoorbeeld een schilderij van Mondriaan, maken de kinderen een tekening.  Soms is het niet eens een tekening, de ervaring van het project is dan al resultaat genoeg.’ 

Muziek 

Tijdens deze muziekles wordt gebruik gemaakt van verhalen tijdens de les en zijn de onderwerpen gevarieerder. Er wordt veelal ook gebruik van de fantasie van de kinderen door bijvoorbeeld ter plekke de inbreng van de kinderen in de liedteksten te verwerken. Spelenderwijs worden er muzikale begrippen geïntroduceerd zoals hard en zacht, snel en langzaam, hoog en laag.. Hierbij wordt altijd gewerkt met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

Peuters zingen zelf mee met de liedjes die ze kennen. De kinderen mogen veel instrumenten zelf uitproberen. Waar het bij de baby en dreumes lessen meer ging om de verwondering voor de klank op zich, worden er bij de peuterlessen vaker spelelementen toegevoegd of is het spelen van de instrumenten ter ondersteuning van een lied of thema.

 

Trainingen

EHBO  

De cursus voor de pedagogisch medewerkers en leidinggevenden 

De Kinder EHBO cursus bestaat uit twee delen van 3 1/2 uur. Het is mogelijk na het volgen van de cursus een officieel certificaat van het Oranje Kruis aan te vragen. Wanneer je in het bezit bent van dit certificaat, vergoeden sommige verzekeraars de cursus. 

 • In deel I worden onderwerpen behandeld als vergiftiging, verstikking, teken- en insectenbeten, verbanddoos gebruiken, brandwonden, etc. 
 • In deel II van de cursus wordt reanimatie, verstikking en verdrinking behandeld. Daarnaast wordt er baby & kinder- reanimatie geleerd. 

De docent

Onze Kinder EHBO docente heeft jarenlang als fysiotherapeute gewerkt. De passie voor de EHBO kwam nadat zij probeerde haar patiënten steeds vaker duidelijk te maken dat voorkomen beter is dan genezen. Goed koelen bij een verstuiking kan bijvoorbeeld de behandeling aanzienlijk verkorten. 

Zij heeft verschillende EHBO opleidingen gevolgd, daarna is ze reanimatie instructeur geworden, volwassen reanimatie (BLS) en instructeur voor de Kinder-Reanimatie (PBLS). Inmiddels is zij instructeur van het Oranje Kruis geworden, zowel voor de volwassen-  als voor de Kinder EHBO. Vanuit al deze richtingen heeft zij haar eigen visie ontwikkeld voor het lesgeven in doelmatig handelen in de Eerste Hulp Verlening.  

De cursus voor ouders

Voor de ouders is bovenstaande cursus uiteraard ook mogelijk. Dit kan een kinderdagverblijf zelf organiseren, maar kan ook uitbesteedt worden aan Moments4Kids. Moments4Kids regelt dan de uitnodigingen, de intekeningen, de docent en de ontvangst van de ouders. Het kinderdagverblijf stelt dan enkel de locatie beschikbaar. 

Voor de ouders is ook een verkorte versie mogelijk van 2 1/2 uur waarin de basis EHBO aan bod komt, zoals; 

 • Verwondingen verbinden en ontsmetten 
 • Bloedneus en tand door de lip 
 • Brandwonden 
 • Tekenbeten 
 • Allergische reacties 
 • Verslikken en verstikking 
 • Eigen inbreng is mogelijk en natuurlijk andere of meerdere onderwerpen ook. 
 

Gordon Communicatie  

In samenwerking met “Met Peper Graag’ biedt Moments4Kids gordon trainingen aan voor de pedagogisch medewerkers van een Kinderdagverblijf of voor ouders van de kinderen op het kinderdag verblijf.

Bij met Peper graag draait het om mensen en hun relaties. Linda biedt volwassenen en kinderen handvatten om sterk te staan en bewuste keuzes te maken voor zichzelf en in het contact met anderen. Omdat ik vind dat iedereen het recht heeft om te weten wie hij is. En omdat ik heb ervaren hoe belangrijk het is om te leren hoe je dit deelt met anderen, zonder jezelf voorbij te lopen.

Linda vindt het belangrijk dat elke ouder en mensen die met kinderen werken het verdienen om te weten waar ze voor staan. Welke keuzes ze hieruit kunnen maken in de omgang met kinderen en hoe ze een relatie vanuit vertrouwen, respect en liefde kunnen aangaan met de kinderen. Want daar heeft iedereen baat bij, een hele leven lang.

Daarom de cursus “ouder & kind communicatie. 8 ochtenden van 3 uur gaan we aan de slag met:

 • moeilijke momenten: wat doe je, hoe voorkom je ze
 • consequent zijn en moet je altijd op 1 lijn zitten?
 • bepalen van de kern van een probleem en van wie is het?
 • actief te luisteren naar je kinderen en je partner
 • waarden onderscheiden van behoeften en wat maakt dit uit?
 • wat vind jij belangrijk? En waarom.
 • wanneer geef je advies? Hoe breng je dit?
 • hoe ga je om met driftbuien en conflicten?
 • hoe bouw je aan je relatie? Hoe verbeter je ‘m?

In deze cursus maak ik o.a. gebruik van de technieken uit de GORDON communicatie ‘opvoeding’, de geweldloze communicatie en de rots en water methode.

De Docent:

Linda is een ervaren coach en gecertificeerd trainer in de Gordon communicatie en de Rots en water methode. Ze heeft al vele opvoeders ondersteund. Linda is zelfstandig ondernemer sinds 2012. Ze woont samen met haar Franse liefde en hun 2 kids: een actieve, stoere meid en een eigenwijze, grensverleggende jongen.

Praktische informatie

 • woensdag- of vrijdagochtenden van 09.00-12.00
 • om de 3 weken op locatie
 • bij minimaal 6 deelnemers.
 

Overige activiteiten

Sint & Piet 

Moments4Kids kan in samenwerking met Fantasjiek Entertainment zorgen voor een perfect verzorgde Sinterklaas 

Een voorstelling van Sint & Piet van Fantasjiek: 

Is voor elke (leeftijds)groep (van dreumes tot en met nso). Omvat een 30 tot 40 minuten bezoek van de sint & piet en/of alleen piet(en) op locatie. De acteurs zijn dan ongeveer 2 uur aanwezig. Ze komen vrolijk binnen op muziek, hebben een klein theaterspel voorbereid ter [LP1] intro van dit tóch altijd weer spannende duo . Daarna is er tijd voor:

 • Interactie
 • Ontmoetingen met de kinderen,
 • Een aantal dansliedjes tijdens een disco
 • Het kletsen en/of voorlezen uit het grote boek
 • Op de foto met de sint en het uitdelen van de cadeaus.
 • Deze routine herhaalt zich op elke groep opnieuw en varieert qua inhoud en beleving middels de leeftijd en interactie van de kinderen en hun ouders. 

Onze acteurs zijn altijd op de hoogte van het Sinterklaasjournaal en sluiten hun spel hier op aan.  Ook hebben alle Sint- en Piet-acteurs een pedagogische achtergrond. Hierdoor kunnen zij uitstekend in spelen op de belevingswereld van jonge leeftijdsgroepen. 

Onze Sint heeft het kostuum zoals gelijk aan tv (Sinterklaasjournaal) en de pieten zijn zorgvuldig gekleed zoals gelijk aan het karakter dat zij spelen (o.a. Pietje Pollewop, Radio-Techni-Piet, Pietje Precies, Oma Piet, Circus Piet, Gitaar Piet enz.). 

N.B. Onze pieten zijn naar wens: tv-bruin, onder de vegen van de roet, blank en/of kleurrijk. 

De acteurs bereiden zich voor en kleden en grimeren zich bij FantaSjiek en komen in vol ornaat op locatie aan. Mee gebracht worden:

 • Pepernoten
 • muziekbox 
 • mét microfoon
 • Die laatste twee voor de dwaze dansjes tijdens een spetterende disco én goede verstaanbaarheid voor de Sint. 
 • Klanten die via Moment4sKids profiteren van een speciaal tarief. Vraag de offerte aan.